B.Tech - 2019
Apply now!

B.Tech-2019 (LEET)
Apply now!

MBA/BBA - 2019
Apply now!

MBA

UNIVERSITY TOPPERS

University Toppers May 2017
Rank Name Dept Father Name
42 DIVYA SHARMA MBA BED PRAKASH

3RD SEM Dec 2015
Rank Name Dept Father Name
2 PRIYA VATS MBA MAHENDER SHARMA
19 HEM KUMAR PAL MBA SHREE RAM GARERI
23 PAVITRA MBA VED PRAKASH
27 SUNITI JUMDE MBA SUNIL MANOHAR JUMDE
28 SHALLU JINDAL MBA SUNIL KUMAR
33 HIMANI MBA SURESH SHARMA
35 DEEPAK KUMAR MBA MAM CHAND
37 PRIYA MBA SATYABIR SINGH
39 PRIYA YADAV MBA VIJAY PAL
44 REETI RANI MBA HARBHAJAN SINGH